Определяне на себестойността на готовата продукция

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При заприходяване на готова продукция се съставя следната счетоводна статия:
Дебит сметка 303/1 Кредит сметка 701/1
Дебит сметка 611 Кредит сметка 303/1
Дебит сметка 303/1 Кредит сметка 611

Въпроси и отговори