Продажба на стоки.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Продажбата на стоки се извършва чрез:
Меню Операции – Стоково – материални запаси – Продажба СМЗ
Меню Редакция – Стоково – материални запаси – Продажба СМЗ
Меню Други – Стоково – материални запаси – Продажба СМЗ