Командироване на подотчетно лице във валута.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

 

Забележка към урока

 

Поради липса на РКО във валута е използван РКО от падащия списък на тип на документа.

Когато гледате този видео урок може да използвате фиксинга на БНБ за съответния ден.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Вярно ли е следното твърдение?
Валутата се изчислява като сумата се умножи по курсът
Валутата се изчислява като сумата се умножи по 1.0000
Валутата се изчислява като сумата се умножи по 2.0000