Допълнения към урока
Учебна програма Компютърно счетоводство с Микроинвест Делта про
5. Отчитане на валута и начисляването на работни заплати и осигуровки

Дискусия към урока