Справки за дълготрайните активи.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Справка Месечни/Годишни амортизационни квоти извежда данни за:
начина на разпределение на амортизационната сума на дълготрайните активи по месеци за всички години на амортизационния план
начина на разпределяне на амортизационната сума на дълготрайните активи по години на амортизационния план
начина на разпределяне на амортизационната сума на дълготрайните активи по дни на амортизационния план

Въпроси и отговори