Начисляване на разход за амортизация.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Заявката за осчетоводяване на амортизации се задава от:
Меню Операции
Меню Редакция
Меню Други