Разплащания с клиенти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Функцията Разплащане:
се използва за ръчно осчетоводяване на вземания/задължения към партньори по документи
се използва за автоматично осчетоводяване на вземания/задължения към партньори по документи
се използва за бъдещи разплащания към партньори по документи