Допълнения към урока
Учебна програма Компютърно счетоводство с Микроинвест Делта про
5. Отчитане на валута и начисляването на работни заплати и осигуровки

Начисляване на осигуровки и данък върху доходите на физическите лица за сметка на работниците.

Начисляване на осигуровки и данък върху доходите на физическите лица за сметка на работниците.
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС