Създаване на аналитични сметки, които отчитат СМЗ

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Аналитична сметка стока "А" НЕ може за бъде записана правилно, ако:
няма добавена сметка за рeализация
няма отразен тип на сметката
и двата отговора са верни

Въпроси и отговори

 • Как да създам различни стоки/различни модели компютри и цени в сметка 304/1 Компютърна техника. Каква категория, тип и т.н. трябва да бъде тя...

  Десислава Драганова:

  Как да създам различни стоки/различни модели компютри и цени в сметка 304/1 Компютърна техника. Каква категория, тип и т.н. трябва да бъде тя...

  Милена Фотева:

  Първо да уточня, че компютърната техника ще фигурира в стоки, тъй като ще е предмет на покупко - продажба.Ако няма да въвеждате друга аналитичност към нея, а ще си остане само с първо ниво 304/1 Компютърна техника, тогава на тип сметка ще въведете - Материална, характер - Активна, Категория - Стоки, Сметка за реализация - 702. Ако обаче към 304/1 ще въвеждате различни видове компютърна техника, например модели, ще трябва да направите следното: Избирате подсметка 304/1 Компютърна техника.На тип сметка избирате Стандартна, Характер активна и няма да давате сметка за реализация.Запазвате. Маркирате сметка 304/1 Компютърна техника и избирате нова подсметка. 304/1/1 Лаптоп HP примерно.На тип сметка вече, ще изберете Материална, Категория Стоки, а на сметка за реализация 702.Запазвате. Ако придобивате Компютърната техника за ползване във вашата фирма и стойността и е над 700 лева, тогава ще я водите ката дълготраен материален актив. Според ЗКПО Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от: 1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице; 2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева.

  Десислава Драганова:

  Благодаря много, разбрах

  Violeta Bardarova:

  След като сме създали веднъж индивидуалния сметкоплан с неговите аналитичности, можем ли да го копираме при създаването на нова фирма?