Начисляване на работни заплати на персонала зает в основната дейност.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Приключването на сметка Разходи за работна заплата става по следния начин:
Меню Редакция - Автоматични операции - Приключване на разходни и приходни сметки
Меню Други - Автоматични операции - Приключване на разходни и приходни сметки
Меню Операции - Автоматични операции - Приключване на разходни и приходни сметки