Допълнения към урока
Учебна програма Компютърно счетоводство с Микроинвест Делта про
4. Стоково - материални запаси