Въвеждане на начални салда на пасивни сметки.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Началното салдо на пасивните сметки винаги е в:
Кредит
Дебит
едновременно в дебит и кредит 

Въпроси и отговори