Плащане на осигуровки, данък върху доходите на физическите лица и работни заплати.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Документът,с който се превеждат осигуровките и ДДФЛ е:
платежно нареждане
платежно нареждане към бюджета
вносна бележка към бюджета