Приключване на сметка 614

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Сметка 614 Административни разходи се приключва:
срещу дебитиране на сметка 123
срещу кредитиране на сметка 123
срещу дебитиране на сметка от група 70 Приходи от дейността

Въпроси и отговори

 • Как да приключа сметка 611?

  Skaramuch:

  Как да приключа сметка 611?

  Милена Фотева:

  Сметка 611 може да се приключи по различни начини: 1. Когато предприятието произвежда продукция се съставя следната счетоводна статия - Дебит сметка 303 Продукция/ Кредит сметка 611 - заприходява се произведената продукция; 2. Когато предприятието предлага услуги се съставя следната счетоводна статия- Дебит сметка 703 Приходи от продажба на услуги/ Кредит сметка 611; 3. При реализирана загуба - 123/611. 4. Сметка 611 може да се приключи и автоматично: Операции - Автоматично приключване - Автоматично приключване на сметка 611.

  Skaramuch:

  Благодаря за отговора, а за стоки как става приключването, стоките са повече от 20?

  Милена Фотева:

  При продажбата на стоки се съставя следната счетоводна статия: Дебит сметка 411/ Кредит сметка 702 - Приходи от продажба на стоки, с продажната им стойност. За отписването на продадените стоки: Дебит сметка 702/ Кредит сметка 304, с отчетната им стойност. За отчитане на финансовият резултата, когато е положителен: 702/123. Повечето предприятия работят с много и различни видове стоки, затова е необходимо към сметки 304 и 702 да има въведени аналитични сметки. Пример: 304/1 – пластмасови чинии, 702/1 –приходи от продажба на пластмасови чинии. Приключване на сметките от група 70. 702 се приключва към сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Програмата може да я приключи автоматично:Операции – Автоматично приключване – Приключване на разходни и приходни сметки.

  Skaramuch:

  Благодаря много !