Придаване на обемност - Drop Shadow (сянка), Extrude (изтегляне) и Bevel (скосяване)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ефект Bevel можем да приложим върху...
векторни фигури и художествен текст.
векторни фигури, художествен и параграфен текст.
векторни фигури и параграфен текст.
 
За да приложим ефект Extrude върху няколко обекта наведнъж, е необходимо да...
групираме обектите.
конвертираме обектите в криви.
комбинираме обектите.
 
При прилагане на ефект Drop Shadow, за да получим по-отчетливи или по-размити ръбове на сянката, контролираме свойството...
Drop Shadow feathering
Drop Shadow opacity
Drop Shadow angle