Работна среда: Докери и палитри

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как променяме разположението на докерите и палитрите в работния екран?
Издърпваме с натиснат ляв бутон към друго място в екрана
Щракваме с десен бутон и избираме Lock Toolbars, за да отключим позицията, и тогава ги издърпваме с ляв бутон
Не можем да ги преместваме, защото позицията им е фиксирана
 
От кое меню можем да видим кои докери и палитри са отворени, а също и да показваме нови?
От меню Window и списъците в подменюта Dockers и Color Palettes
От меню View и избор от списъка
Тази информация не е достъпна в менютата

Въпроси и отговори