Копиране, клониране и изчистване на ефекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При клониране на ефекти можем да променяме характеристиките на ефекта...
единствено при обекта с основния ефект.
при всеки обект с приложен ефект-клонинг.
само при копия на обекти с клониран ефект.
 
Ако копираме контурен ефект от обект с равномерно запълване и приложени очертания върху обект с градиентно запълване и без очертания, концентричните обекти от получената контурна група...
ще бъдат с градиентно запълване и без зададени очертания.
ще придобият равномерно запълване и очертания като на обекта-източник.
ще получат очертания, но ще запазят градиентното запълване.