Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране с ArchiCAD
7. Погледи (View) и чертожни листа (Layouts)