Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране с ArchiCAD
4. Направа на разрези