Допълнителни настройки на оразмерителните линии в Dimension Settings - част 1

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е зависимостта между оразмерителната линия и елемента към когото тя е привързана?
Ако променим или изтрием елемента, аналогично се променя или изтрива и орамерителната линия, обратна зависимост няма
Ако променим или изтрием елемента, аналогично се променя или изтрива и орамерителната линия, обратната зависимост е по същия начин
Ако променим елемента, аналогично се променя и орамерителната линия, при изтриване на елемента няма такава зависимост.
Няма никаква зависимост между елемента и оразмерителната линия
 
Как избираме определена оразмерителна линия с цел да извършим манипулация с нея? 
Посочваме върху участък нея, като се стремим да не е средната точка, където е надписът или да не е точка от оразмеряването, курсорът трябва да има форма на тримерна коорд. система
Посочваме в средната точка, където е надписът или в точка от оразмеряването, курсорът трябва да има форма "отметка"
Посочваме върху участък нея, като се стремим да не е средната точка, където е надписът или да не е точка от оразмеряването, курсорът трябва да има форма "отметка"
Няма значение къде точно ще посочим, стига да е върху оразмерителната линия
 
С кой клавиш или комбинация от клавиши можем да добавяме точки към избрана оразмерителна линия?
CTRL
SHIFT
ALT+CTRL
ALT+SHIFT