Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране с ArchiCAD
5. Терен и Фасади