Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране с ArchiCAD
1. Запознаване с интерфейса и принципите на работа в ArchiCAD