Работа със Слоеве (Layers) и Комбинации от Слоеве (Layer Combinations)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
По какъв признак разделяме отделните елементи по Layers?
Основно по тип, като един тип може да бъде разделен и по друг критерий
Единствено по тип, например мебелите в един, а оразмеряването в друг
Освен по тип и по етажи
На случаен принцип
 
За какво служат Layer Combinations?
Да скриваме/показваме избрани групи от елементи
Да скриваме/показваме на различните етажи на сградата
Те допълват слоевете, ако са ни нужни още слоеве използваме комбинациите 

Въпроси и отговори