Работа със Слоеве (Layers) и Комбинации от Слоеве (Layer Combinations)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служат Layer Combinations?
Да скриваме/показваме избрани групи от елементи
Да скриваме/показваме на различните етажи на сградата
Те допълват слоевете, ако са ни нужни още слоеве използваме комбинациите 
 
По какъв признак разделяме отделните елементи по Layers?
Основно по тип, като един тип може да бъде разделен и по друг критерий
Единствено по тип, например мебелите в един, а оразмеряването в друг
Освен по тип и по етажи
На случаен принцип

Въпроси и отговори