Корекции и отвори в плочи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се определя ъгълът на горен ръб на плоча в разрез?
По хоризонталата наляво от точката на ръба е 0 градуса и обратно на часовниковата стрелка нараства
По хоризонталата наляво от точката на ръба е 0 градуса и по часовниковата стрелка нараства
По хоризонталата надясно от точката на ръба е 0 градуса и обратно на часовниковата стрелка нараства
По хоризонталата надясно от точката на ръба е 0 градуса и по часовниковата стрелка нараства
 
Как можем да променим контура на вече изчертана плоча?
Избираме я, посочваме страна или точка от контура, избираме опция от помощното меню и графично правим промяната
Деселектираме я и графично правим промяната
Избираме я и с CTRL+Т
Деселектираме я, посочваме страна или точка от контура, избираме опция от помощното меню и графично правим промяната
 
Как правим отвор в плоча?
Избираме я, активираме инструмента за поставяне на плочи, избираме опция от помощното меню и графично очертаваме отвора
Деселектираме я, активираме инструмента за поставяне на плочи, избираме опция от помощното меню и графично очертаваме отвора
Избираме я, деактивираме инструмента за поставяне на плочи, избираме опция от помощното меню и графично очертаваме отвора
Деселектираме я, деактивираме инструмента за поставяне на плочи, избираме опция от помощното меню и графично очертаваме отвора