Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране с ArchiCAD
2. Създаване на нов проект в ArchiCAD