Поставяне на ивичести основи (Beam Tool) и основни настройки на елемента греда

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Откъде се отчита денивелацията на гредата, спрямо етажа в който я поставяме?
Oт горната ѝ страна
Oт долната ѝ страна
Oт центъра на сечението ѝ
От референтната ос, която задаваме
 
В каква посока се отчита височината на гредата?
Oт горната ѝ страна надолу
Oт долната ѝ страна нагоре
Oт центъра ѝ нагоре
от центъра, по равно нагоре и надолу