Основни принципи на оразмеряването в ArchiCAD. Поставяне на оразмерителни линии с Dimension Tool

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как преминаваме от режим посочване на точки и елементи за оразмеряване към режим на поставяне на оразмерителната линия?
С двойно натискане на левия бутон на мишката
С клавиша Enter
С натискане на десния бутон на мишката
С клавиша Esc
 
Към какво могат да се привързват оразмерителните линии, които не са статични?
Към елемента обект на оразмеряване или към специфични точки от него
Към координатите на точката, която посочваме
Не могат да се привързват
Към помощната мрежа (Grid)