Поставяне на терен с инструмента Mesh Tool и основните му настройки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко основни начина за показване на терена ни предоставя Mesh Tool?
3
2
1
4

Въпроси и отговори

  • Михаил Проев:

    За да не излиза това съобщение трябва да бъде спазена същата структура на подреждане на файловете от един модул по папки, както когато са записвани уроците, а именно в главна папка за съответния модула, в случая "Модул 5"(тук името на папката не е от значение) файловете от уроците трябва да бъдат в под-папки с имена MXXLYY, където M и L са главни латински букви, XX е номерът на модула(5 се записва като 05), а YY е номерът на урока(1 се записва като 01). В случая програмата търси файла "геодезия.dwg"(името на файла също не трябва да променяно) в папка M05L01 и съответно не го намира.

    Ако не желаете да спазвате тази подредба по папки или пък преименувате файловете(както виждам сте направили с pln файла от урок 2), тогава можете просто да посочите в Drawing Manager файла, който липсва(маркиран с червен триъгълник с удивителна) и с десния бутон на мишката да извикате менюто откъдето да изберете Link Drawing To... и съответно да посочите къде се намира файла "геодезия.dwg"(името на файла в този сценарий вече може да е променено).

  • Къде се намира

    Марианна Даверова:

    Къде се намира Project location във версия 2015?