Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране с ArchiCAD
6. Оразмеряване на чертежа