Използване на различни стилове за графична визуализация в 3D прозореца

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
За каквo служат 3D стиловете?
За задаване на комплекти от настройки за това как да бъдат изобразявани елементите като избор на 3D генератор, със/без сенки, контури и др.
За дефиниране на погледи на от различни страни
За избор на 3D генератор и задаване на осветлението на сцената
За избор на проекцията в 3D прозореца - перспективна, аксонометрична или др.