Довършителни елементи - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво се случва, когато сме избрали повече от един елемент от един и същи тип и в прозореца за настройки направим някаква промяна на параметър/-и?
Отразява се промяната единствено на параметъра/-ите, които сме модифицирали, върху всички елементи от селекцията
Отразява се промяната единствено на параметъра/-ите, които сме модифицирали, върху първия елемент от селекцията
Всички останали елементи стават точно както първия елемент от селекцията
 
Със задържането на кой клавиш или комбинация от клавиши, можем да добавяме елементи към текущата селекция?
SHIFT
CTRL + ALT
SHIFT + ALT
ALT
 
Как постъпваме, когато искаме да свържем (подрежем) един елемент към (по) два покрива?
Избираме го, изпълняваме Connect - >Trim Elements to Roof/Shell, посочваме плоскостта на покрива по която ще режем и след това посочваме частта, която желаем да остане
Избираме го, посочваме плоскостта на покрива по която ще режем и след това посочваме частта, която желаем да остане и изпълняваме Connect  - >Trim Elements to Roof/Shell
Посочваме плоскостта на покрива по която ще режем и след това посочваме частта, която желаем да остане, избираме го и изпълняваме Connect  - >Trim Elements to Roof/Shell

Въпроси и отговори