Допълнения към урока
Учебна програма 3D моделиране със SketchUp
4. Навигация и стилове на визуализиране