Допълнения към урока
Учебна програма 3D моделиране със SketchUp
3. Инструменти и опции за модифициране