Допълнения към урока
Учебна програма 3D моделиране със SketchUp
5. Принцип на Solid моделите