Задача: Икона име и длъжност

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи съкратения синтаксис (пример: margin)?
за краткост
за задаване на стойности на всички параметри едновременно
за всичко изброено
 
Може ли margin да приема отрицателни стойности?
да
не
зависи

Въпроси и отговори