Въвеждане на формула за Нвр

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

 

Формули към урока

CStr(Format([Number1]/Cint([Text2]),"#0.0000"))

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой е подходящият подход, когато се прави формула за Нвр,
Да направим формулата в колона от тип Number
Да направим формулата в колона от тип Work
Да направим формулата в колона от тип Text и да използваме за форматиращ стринг "#0.0000" във формулата Format