Допълнения към урока
Учебна програма MS Project Формули
2. Въведение във формулите в Microsoft Project (Продължение)