Допълнения към урока
Учебна програма MS Project Формули
4. Завършване на формулите за оценка и форматиране