Пренасяне на изчислителните резултати в готовата записка

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Въпроси и отговори

  • Може ли периода да се изчисли спрямо бюджета?

    Pavleta:

    Здравейте, след като сме си изготвили КСС с изчислени Нвр и дни за изпълнение на база УСН, ТНС и др. (с помоща на Project Estimator) за различните видове СМР-та и сме си построили мрежовия график, спaзвайки технологичната последователност, MS Project ни изчислява срока за изпълнение. Има ли вариант, срока да се преизчисли спрямо определен бюджет за съответната година? Или трябва да си следим диаграмата с натрупване за ресурси от вида "cost", с който предварителното сме натоварили отделните задачи, като сме заложили ед. цена от КСС -то и след достигане на определения годишен бюджет, да зададем през календара периода, през който няма да се работи (от изчерпване на год. бюджет до края на текущата година)?

  • Как да разпечатаме на голям формат?

    Pavleta:

    Здравейте, има ли възможност да се запаметява по-голям PDF формат за печат, като предварително сме си настроели в Print т.е., ако имаме график с доста дълъг период да се отпечатва на А2, А1 или А0? Тъй като, сега ми отнема доста време да го сглобявам в PhotoShop. където се влошава резолюцията?