Допълнения към урока
Учебна програма MS Project Формули
7. Финализиране на Минипроект 02 и форматиране