Custom Finish за подизпълниел 1

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

 

Формули към урока

Finish1: IIf([Flag1],[Finish],"NA")

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато искаме да вземем дата за край в клон (обект или подобект) при полета тип Finish е добре да използваме:
Rollup Minimum
Rollup Maximum
Use Formula