Допълнения към урока
Учебна програма Създаване на музикален видео клип
1. Импортиране на работни файлове