Report Interface - въведение част 1

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Бутоните Get Data, Recent Source и Enter Data се намират в:
Home
Help
Data
Options
 
Допълнителни панели могат да бъдат извиквани и скривани от меню:
View
Help
File
Menus