Report Interface - въведение част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Полетата могат да бъдат добавяни към графиките:
както с drag & drop, така и с кликване в кутийката до името
само с drag & drop
само с кликване в кутийката
не могат да бъдат добавяни, първо се избира поле и после графика;

Въпроси и отговори

  • Как да актуализираме данните автоматично

    Somedwa:

    Винаги ли трябва да правим Refresh, за да видим новите си данни или има възможност да се заложи някакъв автоматичен процес. Например, ако краен потребител гледа визуализацията през уеб ще вижда ли актуализираните данни (имаме връзка към DB)?

    Златин:

    Да задължително е винаги да се прави.