Grouping

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем да групираме цифровите полетата:
всички отговори са верни
в променлив брой групи с фиксиран брой стойности
във фиксирани групи с променлив брой стойности
на базата на списък
 
Новосъздадената група...
се появява като нова колона
заменя съществувалата до момента колона
съществува само като мярка (measure)
не може да бъде редактирана

Въпроси и отговори