Интерактивност между визуалните обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако слайсър не влияе върху дадена графика, макар да не е изключена 'връзката' между тях, то най-вероятната причина е:
липсва връзка между таблиците, съдържащи полето в слайсъра или полетата във графиката
Power BI е зациклил и не може да извърши операцията
Power BI не позволява да се филтрира графиката, защото няма да има резултати
слайсърът е с погрешен формат
 
За Edit Interactions е вярно, че...
всички отговори са верни
е достъпно при селектиране на обект, в меню Visual Tools > Format
позволява контрол над това, как обектите си влияят помежду си;
има 'включен' и 'изключен режим'