Полета със стойности и мерки ч.2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При създаване на графика, изразяваща промените на стойност във времето, не е удачно да използваме:
pie chart
line chart
bar chart
area chart
 
При създаване на графика:
всички отговори са верни
трябва да сложим полета с данни при полетата на графиката
можем да сменим типа на графиката, кликвайки върху друга
можем да преместим графиката, още преди да сме нанесли полета;