Форматиране на шрифтове, цветове и етикети ч.2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Форматирането на етикетите със стойностите става от меню:
Data Labels / Detail Labels
Data Values
Label Settings
Text Field Settings
 
Във визуализацията тип "Матрица" можем:
всички отговори са верни
да задаваме множество нива за редове и колони
подобни на пивот таблица, да избираме полета за редове и колони
да включваме/изключваме Subtotals / Totals и да им задаваме специфично форматиране