Създаване на surface loft от 3D скица използвайки избора на контури

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Сurface loft е куполна фигура, започваща с една геометрия в основата (напр. правоъгълник) и завършваща на друга (напр. кръг)

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой Manager ни помага за избирането на контури и водещи криви при създаването на surface loft от 3D скица?
Selection Manager-a.
Project Manager-a.
Property Manager-a.