Импорт на електрически данни

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Електрически данни се импортират от т.нар. From-To списъци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво съдържат From-To списъците?
В тях се посочва електрическият маршрут с номерата на съединителите и спецификациите на проводниците.
В тях се изброяват имената на компонентите, които ще се вмъкнат в електрическата схема.
В тях се посочват визуализираните водещите линии за маршрута.