Електрически чертежи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Чертежът включва изравнения кабелен сноп, BOM, Cut list, Connector table за всеки конектор и балоните за позициите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво се получава, когато за Flatten Type изберете Manufacture?
Създава се чертеж, който е опростено изображения на маршрута. Анотациите показват дължината на проводниците.
Създава се чертеж, в който е описана технологията за производство.
Стил Manufacture разгъва маршрута мащабирано и определя границата на формовъчната дъска.